Nazwa sprawy:
Zaświadczenie o  prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Opis procedury załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny i urzędowe  potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie w celu przedłożenia w ZUS i KRUS w sprawie emerytalno-rentowej.


Wymagane dokumenty:
do wglądu:

  • orzeczenie o wykonaniu aktu nadania warunków nabycia gospodarstwa rolnego (w przypadku uwłaszczenia się na gospodarstwie rolnym),
  • akt notarialny (w przypadku własnego gospodarstwa rolnego),
  • umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawionego gospodarstwa rolnego).

Opłaty: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
 
Forma załatwienia sprawy: zaświadczenie
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój 5
 
Miejsce odbioru dokumentów:

osobiście w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

ul. 1 maja 29, parter, pokój nr 2a lub za pośrednictwem poczty.
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:


Paulina Michalska - referent ds.gospodarki nieruchomościami tel.: 75 77 25 345   
e-mail:
paulina.michalska@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego   

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 – 17.00

wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00