W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów

Data uchwały:
2014-06-27

Numer uchwały:
LXXXVI/1147/14

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-27