Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01.09.2014r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z zarządzanymi na dzień 16 listopada 2014 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaję do wiadomości publicznej informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Słupy ogłoszeniowe przy ulicach:

 1. ul. Energetyków,
 2. ul. Kusocińskiego - róg Sportowej,
 3. ul. Daszyńskiego róg Armii Czerwonej
 4. ul. Armii Czerwonej
 5. ul. Kościuszki,
 6. ul. Daszyńskiego róg Traugutta,
 7. ul. II Armii W.P.,
 8. ul. II Armii W.P.,
 9. ul. II Armii W.P. róg Kossaka,
 10. ul. II Armii W.P.,
 11. ul. Kossaka,
 12. ul. Wyczółkowskiego,
 13. ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50,
 14. ul. Zamojskiego róg Malczewskiego,
 15. ul. Zamojskiego przy bloku 18C,
 16. ul. Daszyńskiego róg Świerczewskiego przy sklepie "EDEN",
 17. ul. Turowska, naprzeciw budynku 52,
 18. ul. Kościuszki róg Opolowskiej, przy sklepie "5",
 19. ul. Główna róg Nadrzecznej przy moście.

Oraz słupy i tablice znajdujące się na terenie sołectw Gminy Bogatynia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz