INFORMACJA

W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanych przez pełnomocników komitetów wyborczych, przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, pok. nr 14, codziennie od poniedziałku do piątku do dnia 17 października 2014r. w godzinach urzędowania:

  • poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00
  • wtorek - czwartek od godz.7.30 do 15.30
  • piątek od godz.7.30 do 14.00