OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia:

1.GRZMIELEWICZ Andrzej, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Bogatynia, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.OLIASZ Artur, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Bogatynia, członek partii: SLD
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM

3.TOMALA Marek, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Bogatynia, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW ISO - POROZUMIENIE PRAWICY 2014

4.TURENIEC Mariusz Włodzimierz, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Bogatynia, członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, popierany przez: Platforma Obywatelska RP
zgłoszony przez KWW OBYWATELSKI SAMORZĄD

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.