Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Data publikacji:

21 Lipiec 2011

Autor publikacji:

Piotr Wysocki

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty.