ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska                       z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 12 stycznia 2015 roku.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał:

3.1. w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2015 rok /projekt 27.2015/

3.2. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 28.2015/

3.3. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 30.2015/

3.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 32.2015/

3.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 36.2015/

3.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 35.2015/

3.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 34.2015/

4.Sprawy różne, wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica