ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  17 lutego 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

3.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. /projekt nr 28.2015/

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. /projekt nr 29.2015/

5.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. /projekt nr 30.2015/

6.Sprawy różne, wolne wnioski:

Pismo Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 w Bogatyni z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie proponowanych zmian w Statucie Osiedla nr 2.
 
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki