ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia  18 lutego 2015r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw  Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 16 grudnia 2014r.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał

3.1.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2015 rok /projekt 27.2015/

3.2.w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 30.2015/

3.3.w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 28.2015/

4.Sprawy różne, wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak -Piwowarska