ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2015 rok.

3.Opracowanie projektu planu kontroli komisji na 2015 r.

4.Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodniczący Komisji

Ryszard Morawski