ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 3 z poprzedniego posiedzenia komisji.

3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt 42.2015/.

4.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2015 r.

6.Projekt uchwały w sprawie  wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

7.Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Krystyna Gnacy