ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2015 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu Nr 5 z dnia 17 lutego 2015r.

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego na terenie gminy Bogatynia (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska ).

4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

5.Sprawy różne, wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali