Informacja PKW z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-2/15 o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta RP