ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2015 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 17 lutego 2015 roku.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt 48.2015/

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr XCIV/1179/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt 49.2015/

5.Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

6.Sprawy różne, wnioski.

7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica