ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 17 lutego 2015 roku.

3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

4.Sprawy różne, wolne wnioski.
 
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki