ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu Nr 6 z dnia 5 marca 2015r.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał.

3.1. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Bogatynia w 2015 roku. / projekt 56.2015/

4.Sprawy różne, wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali