ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 25 marca 2015r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu Nr 4 z dnia 18 lutego 2015r.

3.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2014 oraz Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2014.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał

4.1. W sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2015 /projekt 58.2015/

4.2. W sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2015/projekt 57.2015/

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia

Wiceprzewodniczący Komisji

Robert Flak