ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.03.2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 5 z 12.02.2015r.
3.Przyjęcie protokołu nr 6 z 20.02.2015r.
4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
5.Zamknięcie posiedzenia.


WicePrzewodniczący komisji

Piotr Kawecki