ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt 64.2015/
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/50/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie Od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt 65.2015/
4.Zaopiniowanie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica