Uchwała Nr 1/2015
z dnia 18 maja 2015 r.
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Bogatyni

w sprawie zmiany przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10

Na podstawie art.182 § 10 w związku z art. 184 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 ze zm.) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W miejsce dotychczasowego przewodniczącego Pana Jerzego Wiśniewskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Komisji, wybiera się na Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 Panią Annę Izabelę German.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.