ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 5 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
4.Wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej o umorzenie zaległości czynszowych potwierdzonych postanowieniami komorniczymi w wysokości 26.445,62 zł.
5.Wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej o umorzenie zaległości czynszowych potwierdzonych postanowieniami komorniczymi w wysokości 13.400,00 zł.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak