ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 9 z dnia 18 maja 2015r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Artur Siwak