Zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 10 z dnia 27 maja 2015r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał.
3.1 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bogatynia a Miastem Hradek nad Nisou (Czechy) /projekt Nr 80.2015/
3.2 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 w Bogatyni /projekt nr 81.2015/
3.3 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 8 w Bogatyni /projekt nr 82.2015/
3.4 w spawie zmiany uchwały Nr LVIII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska /projekt Nr 76/2015/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali