ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2015 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 27 kwietnia 2015 roku.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2014 – 2018”  /projekt 75.2015/
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. /projekt 74.2015/
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu garażu. /projekt
nr 79.2015/
6.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok znak GF.3035.28.2015.DK z dnia 6.maja 2015 roku.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica