Zawiadamiam, iż dnia 17 czerwca 2015r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 5 z dnia 25 marca 2015r.
3.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok
4.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
5.Sprawozdanie roczne z działalności SP ZOZ w Bogatyni za okres od
1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska