Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 08.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

    Na podstawie § 13 Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XCIV/1189/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 roku, w związku z § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 roku Nr 58, poz. 1259), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

    Powołuję komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wspierania wykonania zadania, zwaną dalej komisją konkursową, w następującym składzie:

1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:

1) Jerzy Stachyra – Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej - Przewodniczący,

2) Karina Gorczyca – p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Wiceprzewodnicząca.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Anetta Kempska – Klub Puszystych w Bogatyni - Członek

2) Artur Oleksak – Bogatyński Klub Motorowy „CROSS” – Członek.

§ 2

    Komisja konkursowa działa zgodnie z zasadami określonymi § 15 Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OŚWIADCZENIE

CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

    Po zapoznaniu się z przepisem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.),

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ………………………………………………………,

oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.

Bogatynia, dnia …………………………………

                                                                                                                                                                                                    ……………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                podpis składającego oświadczenie

Metadane

Źródło informacji:Urszula Frątczak-Skorupa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Urszula Frątczak-Skorupa
Data wprowadzenia:2015-06-10 10:54:14
Opublikował:Urszula Frątczak-Skorupa
Data publikacji:2015-06-10 11:02:01
Ostatnia zmiana:2015-07-06 11:11:18
Ilość wyświetleń:610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij