Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 11 z dnia 3 czerwca 2015r.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.

  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali