Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok
3.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 

  
Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Piestrzyńska - Fudali