Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 156/12 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia z dnia 05 grudnia 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr 124/13 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.11.2013 r.


ZARZĄDZENIE Nr  54/15
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 28.05.2015r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 156/12 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia z dnia  05 grudnia 2012r. zmienionego Zarządzeniem Nr   124/13 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia  22.11.2013 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2013. 594 tj. z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale I w § 3 w pkt 3, skreśla się ppkt 4 a dotychczasowy ppkt 5 otrzymuje numerację 4.

2. W Rozdziale II w § 4 w pkt.1 ppkt. 24 otrzymuje brzmienie: „24) Sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy i bezpośrednio koordynuje działalność Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu , Biura Burmistrza, Biura Rady Miejskiej, Biura Obsługi Interesanta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Komunikacji Społecznej , Wydziału Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, Działu Kontroli, BHP i p.poż. oraz audytora wewnętrznego”.

3. W Rozdziale II w § 4 w pkt. 3 ppkt. 3 otrzymuje brzmienie: ”3) Nadzoruje pracę Wydziału  Spraw Obywatelskich,   Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz  Wydziału Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi”.

4. W Rozdziale IV § 8 ust.1 skreśla się ppkt 8 Dotychczasowy ppkt 9 otrzymuje numerację 8, a kolejne ppkt otrzymują kolejną numerację od 9 do 23.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Artur Bohdanowisz
Data utworzenia:2015-05-28 13:16:16
Wprowadził do systemu:Marcin Łohyn
Data wprowadzenia:2015-06-11 13:16:29
Opublikował:Marcin Łohyn
Data publikacji:2015-06-11 13:17:37
Ostatnia zmiana:2015-07-06 11:10:51
Ilość wyświetleń:762

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij