ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 22 czerwca 2015 roku.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt 99.2015/
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 101.2015/
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 102.2015/
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXV/1138/14 Rad y Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 103.2015/
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 104.2015/
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości /projekt nr 105.2015/
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 108.2015/
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 109.2015/
11.Sprawy różne, wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica