ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 6 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt nr 111.2015/
4.Wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni o umorzenie zaległości czynszowych w wysokości 18.027,78 zł.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak