ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 21 sierpnia 2015r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni powołanej uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 100.2015/
3.Zamknięcie posiedzenia

 

 


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska