Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 43/2005 z dnia 17 maja 2005r., zmienionego Zarządzeniem Nr 33/2009 z dnia 10 marca 2009r. dotyczącego ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnienie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych

Zakres zmian Numer Data Szczegóły
Akt zmieniany 33/2009 10.03.2009 szczegóły

 

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 24.08.2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 43/2005 z dnia 17 maja 2005r.,zmienionego Zarządzeniem Nr 33/2009 z dnia 10 marca 2009r.

dotyczącego ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnienie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 782) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnienie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

2. Wykonanie kopii dokumentu wynikającego z wykonywania zadań publicznych przez organ gminy następuje na pisemny lub ustny wniosek.

3. Podstawę pobrania opłaty stanowić będzie wniosek o udostępnienie kopii dokumentów, o którym mowa w ust. 2 zawierający informację o ilości kopii wraz z podaniem nośnika oraz formy przekazania.”

 

2.    § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Za udostępnienie informacji publicznej pobiera się następujące opłaty:

- za wykonanie jednostronnej czarno-białej kserokopii w formacie A4 -> 0,50 zł brutto;

- za wykonanie jednostronnej kolorowej kserokopii w formacie A4 -> 1,50 zł brutto

- za wykonanie jednostronnej czarno-białej kserokopii w formacie A3 -> 1,00 zł brutto;

- za wykonanie jednostronnej kolorowej kserokopii w formacie A3 -> 3,00 zł brutto

- za wykonanie dwustronnej czarno-białej kserokopii w formacie A4 -> 0,75 zł brutto;

- za wykonanie dwustronnej kolorowej kserokopii w formacie A4 -> 2,50 zł brutto

- za wykonanie dwustronnej czarno-białej kserokopii w formacie A3 -> 1,50 zł brutto;

- za wykonanie dwustronnej kolorowej kserokopii w formacie A3 -> 4,50 zł brutto

- za wykonanie jednej strony skanowanego dokumentu formatu A4 -> 0,30 zł brutto;

- za wykonanie jednej strony skanowanego dokumentu formatu A3 -> 0,50 zł brutto;

- za zapis danych, które wcześniej zostały zeskanowane i wycenione, na płycie cd-rom wraz z nośnikiem -> 2,60 zł brutto;

- za przesłanie informacji publicznej przesyłką pocztową: wg cennika usług Poczty Polskiej.

2. Udostępnianie informacji publicznej następuje wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłata, o której mowa w § 2 wpłacana będzie:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni za pokwitowaniem, w przypadku odbioru osobistego;

- za pobraniem, w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ogólnodostępnego operatora pocztowego;

- na rachunek bankowy Gminy Bogatynia dostępny na stronie internetowej http://bip.bogatynia.pl (rachunek pomocniczy dochodów Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia) z dopiskiem „opłata za udostępnianie informacji publicznej” – w przypadku gdy sprawa dotyczy udostępnienia informacji publicznej, „opłata za udostępnienie kopii dokumentów” – w pozostałych przypadkach.

2. Wpłaty należy dokonać przed udostępnieniem kopii dokumentów, a następnie należy poinformować pracownika/wydział odpowiedzialny merytorycznie za przygotowanie kopii, o wpłacie w przypadku odbioru osobistego, bądź przesłać dokument potwierdzający wpłatę lub napisać oświadczenie o uiszczeniu opłaty, w przypadku dostarczenia elektronicznego lub za pośrednictwem ogólnodostępnego operatora pocztowego.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 można przesłać na adres e-mail umig@bogatynia.pl bądź faxem na nr 75 77 25 109.”

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kutz
Data utworzenia:2015-08-26 15:05:49
Wprowadził do systemu:Magdalena Kutz
Data wprowadzenia:2015-08-26 15:03:24
Opublikował:Artur Bohdanowicz
Data publikacji:2015-08-24 15:05:26
Ostatnia zmiana:2015-10-05 15:21:27
Ilość wyświetleń:941
Gmina Bogatynia
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij