ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 7 września 2015r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Informacja dotycząca sporu zbiorowego w SP ZOZ w Bogatyni.
3.Informacja dotycząca wyrównania zaległości finansowych dla pielęgniarek
SP ZOZ w Bogatyni wynikającego z porozumienia zawartego w 2012 roku.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska