ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2015 roku o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia.
3.Rozpatrzenie skargi Pani  Krystyny Maciejewskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Ryszard Morawski