ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2015 roku o godz. 15.00 na składowisku odpadów po powodziowych odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przeprowadzenie wizji lokalnej na składowisku odpadów po powodziowych.
3.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica