ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 16 września 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 6 z dnia 17 czerwca 2015r.
3.Przyjęcie protokołu Nr 7 z dnia 21 sierpnia 2015r.
4.Przyjęcie protokołu Nr 8 z dnia 7 września 2015r.
5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za rok 2014
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2015 roku
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska