ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu Nr 12 z dnia 15 czerwca 2015 roku.

3.Przyjęcie protokołu Nr 13 z dnia 17 czerwca 2015 roku.

4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2015 roku.

5.Sprawy różne, wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali