ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 123.2015/.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica