ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 14 z dnia 15 września 2015 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.

  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali