ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2015 roku o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 22.06.2015 roku.
3.Zarządzenie Nr 96/15 z dnia 26.08.2015r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski