Zarządzenie Nr 113/2015
z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 i art. 182 §8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uwzględniając zgłoszenia kandydatów dokonane przez uprawnione podmioty, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku powołuje się na terenie miasta i gminy Bogatynia 23 obwodowe komisje wyborcze.

2. Skład osobowy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015
z dnia 05.10.2015r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Świetlica wiejska
ul. Główna 20, Kopaczów  

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Klaudia Julia Wąsicka   

Kopaczów

2.

Małgorzata Buczek-Rizki

Bogatynia

3.

Joanna Jurewicz

Bogatynia

4.

Stanisław Jan Spich

Kopaczów

5.

Piotr Wasielewski

Kopaczów

6.

Ryszard Maksymilian Modrzyński

Porajów

7.

Lucyna Lewicz

Bogatynia

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Strażnica  Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Rolnicza 1b, Sieniawka  

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Patryk Sebastian Stefaniak                                        

Sieniawka

2.

Iwona Barbara Czaus

Porajów

3.

Agnieszka Anna Solecka

Porajów

4.

Luiza Wołczek

Bogatynia

5.

Radosław Adam Sawicki

Sieniawka

6.

Magdalena Barankiewicz

Sieniawka

7.

Agata Dorota Modrzyńska

Porajów

8.

Michał Leszek Andrzejewski

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W WYBORACH DO SEJMU RP  I SENATU RP
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Górnicza 1C, Porajów

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania   

1.

Sylwia Józefa Myślińska

Bogatynia

2.

Lila Stefaniak

Porajów

3.

Dominik Mruk

Porajów

4.

Dawid Klinkosch

Porajów

5.

Izabela Bednarska

Porajów

6.

Miłosz Bartłomiej Pietrucha

Porajów

7.

Tadeusz Antoni Okorski

Porajów

8.

Marta Frońska

Porajów

   

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Świerczewskiego 7,  Opolno-Zdrój 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko           

miejsce zamieszkania      

1.

Monika Anna Banach

Opolno-Zdrój

2.

Renata Czarnojańczyk

Bogatynia

3.

Ewelina Karolina Dopieralska

Opolno-Zdrój

4.

Barbara Stanisława Kowalska

Opolno-Zdrój

5.

Krzysztof Grzegorz Sienkiewicz

Bratków

6.

Katarzyna Magdalena Nowak

Opolno-Zdrój

7.

Edyta Kierman

Opolno-Zdrój

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
Działoszyn 33

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Justyna Marta Chruścicka

Bogatynia

2.

Henryk Dobrychłop

Posada

3.

Irena Maria Włos

Działoszyn

4.

Anna Kuchmistrz

Bogatynia

5.

Maria Teresa Bokszyńska

Działoszyn

6.

Anna Bożena Legeżyńska

Bratków

7.

Marzena Ewa Mikołajczyk

Bogatynia

8.

Sylwia Zofia Sułkowska

Bogatynia

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Dom Kultury
ul. Ogrodowa 1, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Barbara Śmigielska

Bogatynia

2.

Dorota Zając

Bogatynia

3.

Andrzej Mieczysław Locher

Bogatynia

4.

Zofia Anna Sadek

Bogatynia

5.

Jolanta Zasońska

Bogatynia

6.

Izabela Anna Żmuda

Bogatynia

7.

Irena Baran

Bogatynia

8.

Monika Dorota Pierzchalska

Bogatynia


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z siedzibą w Bogatyni
ul. Młodych Energetyków 24 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Krzysztof Mieczysław Niezabitowski

Bogatynia

2.

Stanisław Zwirydowski

Bogatynia

3.

Maria Komil

Działoszyn

4.

Agnieszka Edyta Wieliczko

Bogatynia

5.

Ewelina Teresa Baranek

Bogatynia

6.

Zbigniew Cikacz

Bratków

7.

Arkadiusz Mikołajczyk

Bogatynia

8.

Magdalena Iwona Biniasz

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Sala Sportowa w byłym gimnazjum nr 2
ul. Daszyńskiego 53, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Anna Marianna Zacharuś

Bogatynia

2.

Teresa Janina Faderewicz

Bogatynia

3.

Zofia Bogumiła Jakubowska

Bogatynia

4.

Beata Teresa Wenc

Bogatynia

5.

Marta Małgorzata Janik

Bogatynia

6.

Mariola Teresa Poddębniak

Bogatynia

7.

Magdalena Pływacz

Bogatynia

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Plac Bohaterów Warszawy 1, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Ewa Konstancja Wapniarczuk

Bogatynia

2.

Agnieszka Irena Długosz

Bogatynia

3.

Mariusz Andrzej Szyrwiel

Bogatynia

4.

Agnieszka Bożena Zieniewicz

Bogatynia

5.

Stanisław Arsan

Bogatynia

6.

Tomasz Rachwał

Bogatynia

7.

Sławomir Nowak

Opolno-Zdrój

8.

Renata Marciniak

Bogatynia

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W WYBORACH DO SEJMU RP  I SENATU RP
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Daszyńskiego 29, Bogatynia

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Anna Izabela German

Bogatynia

2.

Marzena Melania Achcińska

Bogatynia

3.

Kamilla Kowalska

Bogatynia

4.

Edward Wiśniewski

Bogatynia

5.

Joanna Irena Otrociuk

Bogatynia

6.

Alicja Caban

Bogatynia

7.

Radosław Tomasz Piwowarski

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Hala Sportowa
ul. Sportowa 8,  Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko           

miejsce zamieszkania      

1.

Dawid Mariusz Szczepanik

Bogatynia

2.

Krzysztofa Rudziewicz

Bogatynia

3.

Aneta Agnieszka Zając

Bogatynia

4.

Magda Elżbieta Budzińska

Bogatynia

5.

Honorata Beata Jasińska

Bogatynia

6.

Dorota Cisło

Bratków

7.

Natalia Horodecka

Bogatynia

8.

Dorota Magdalena Wiśniewska

Bogatynia

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Chopina 15, Bogatynia

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania       

1.

Halina Wasilewska-Szklarek

Bogatynia

2.

Monika Godzwon

Bogatynia

3.

Jolanta Bronisława Bałandin

Bogatynia

4.

Wiktor Aleks Stępiński

Bogatynia

5.

Janusz Sontowski

Bogatynia

6.

Justyna Iwona Jurczyńska

Krzewina

7.

Krystyna Maria Okorska

Porajów

8.

Marta Marzena Fitas

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Ryszard Szostak

Bogatynia

2.

Justyna Popławska

Bogatynia

3.

Natalia Dominika Matejek

Bogatynia

4.

Marzena Budzińska

Bogatynia

5.

Damian Stanisław Otrociuk

Bogatynia

6.

Violetta Anna Vonczina

Bogatynia

7.

Dawid Augustyn

Bogatynia

8.

Piotr Ryszard Jasiński

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. II Armii Wojska Polskiego 5, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Piotr Kawecki

Bogatynia

2.

Danuta Olechnik

Bogatynia

3.

Marek Olizarowicz

Bogatynia

4.

Leszek Wiesław Budziński

Bogatynia

5.

Małgorzata Aneta Otrociuk

Bogatynia

6.

Klaudia Katarzyna Czarnecka

Bogatynia

7.

Anetta Beata Włoskiewicz

Bogatynia

8.

Maria Stanisława Żeglin

Bogatynia

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Publiczne Przedszkole nr 5 
ul. Fryderyka Chopina 13,  Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania       

1.

Jerzy Grzegorz Rajewicz

Bogatynia

2.

Katarzyna Sylwia Dobrowolska

Kopaczów

3.

Małgorzata Izabela Marszał

Bogatynia

4.

Magdalena Natalia Skoneczna

Bogatynia

5.

Marta Rychtarczyk

Bogatynia

6.

Jerzy Marek Borówko

Bogatynia

7.

Barbara Beata Matysiak

Bogatynia

8.

Anna Nowicka

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W WYBORACH DO SEJMU RP  I SENATU RP
Publiczne Przedszkole nr 6 
ul. Wyczółkowskiego 32a, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Ewa Zofia Śpiewla

Bogatynia

2.

Katarzyna Jakubaszek

Bogatynia

3.

Karolina Anita Śliwczyńska

Bogatynia

4.

Zenon Antoniak

Bogatynia

5.

Anna Monika Kępska

Bogatynia

6.

Paweł Mikuć

Bogatynia

7.

Joanna Krystyna Byczek

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Władysław Marian Florja

Bogatynia

2.

Zbigniew Majewski

Bogatynia

3.

Magdalena Czyżowska

Bogatynia

4.

Dawid Woźnicki

Bogatynia

5.

Paweł Krzysztof Fudali

Bogatynia

6.

Katarzyna Marianna Czajkowska

Bogatynia

7.

Krystyna Maria Maciąg

Bogatynia

8.

Monika Iwona Nawrot

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Wyczółkowskiego 15,  Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Krzysztof Zygmunt   Młynarczyk

Bogatynia

2.

Krystyna Gościniak

Bogatynia

3.

Izabela Małgorzata Kolek

Bogatynia

4.

Maria Węsławowicz

Bogatynia

5.

Mateusz Patryk Grzywa

Bogatynia

6.

Jadwiga Dorota Pastuszko

Bogatynia

7.

Agnieszka Małgorzata Depta

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wyczółkowskiego 42a, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Agata Jolanta Kowalczyk

Bogatynia

2.

Violetta Bogusława Żurowska

Bogatynia

3.

Anita Romańska

Bogatynia

4.

Irena Janina Hołowińska

Bogatynia

5.

Żaneta Ida Cykman

Bogatynia

6.

Agnieszka Aneta Domańska

Bogatynia

7.

Donata Katarzyna Kasprzak

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary
ul. Kościuszki 33, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Karina Manuela Krensel-Bunak

Bogatynia

2.

Justyna Marzena Gaszewska

Bogatynia

3.

Zuzanna Strzykała

Bogatynia

4.

Maria Bialik

Bogatynia

5.

Zenon Robert Kukla

Bogatynia

6.

Małgorzata Anna Okorska

Porajów

7.

Katarzyna Angelika Miłoszewska

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WYBORACH DO SEJMU RP  I SENATU RP
Multifunkcjonalne Centrum  Trójstyku 
ul.  Nadrzeczna 18, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Wiesława Anna Kisiel-Smółka

Bogatynia

2.

Elżbieta Stanisława Sobierajska

Bogatynia

3.

Monika Pałgan

Bogatynia

4.

Krystyna Gudełajska

Bogatynia

5.

Krzysztof Cisło

Bratków

6.

Anna Lewandowska

Bogatynia

7.

Anna Maria Hanuąová

Bogatynia

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
ul. Szpitalna 16, Bogatynia 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Kamil Andrzej Kruk

Bogatynia

2.

Joanna Tichaczek

Bogatynia

3.

Jolanta Wysocka

Bogatynia

4.

Renata Kukla

Bogatynia

5.

Anna Ewa Stojek

Bogatynia

6.

Marta Maciąg

Bogatynia

7.

Anna Piątek

Bogatynia


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. M. Marzyńskiego
ul. Rolnicza 25, Sieniawka 

 

Lp.         

Imiona i nazwisko          

miejsce zamieszkania      

1.

Monika Iwona Błaszczyk

Bogatynia

2.

Małgorzata Karolina Chwałko-Mruk

Porajów

3.

Sylwia Łucja Stawiana

Bogatynia

4

Jolanta Beata Muzyk

Jasna Góra

5.

Michał Marcinonis

Porajów

6.

Joanna Gabriela Rybicka

Porajów

7.

Marcin Ryszard Pędrak

Bogatynia