ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 21 października 2015r. o godz. 15.00 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Bogatyni.
Komisja wyjazdowa z wizytacją oddziałów specjalistycznych.
3.Sprawy różne , wolne wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska