ZARZĄDZENIE Nr 118/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 16 października 2015r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112) z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

Odwołuję ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bogatyni Panią Martę Małgorzatę Janik w związku ze złożeniem pisemnego zrzeczenia się członkostwa.

§ 2

Odwołuję ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Bogatyni Panią Honoratę Beatę Jasińską w związku ze złożeniem pisemnego zrzeczenia się członkostwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.