Zarządzenie Nr 119/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 16 października 2015r.

w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112) z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. 2011, Nr 30, poz.345 ze zmianami)  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bogatyni poprzez powołanie w jej skład Pani Grażyny Kazimiery Studzińskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.