Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 122/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

ZARZĄDZENIE Nr 122/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 26.10.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 156/12 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (zmienionym Zarządzeniem Nr 124/13 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.11.2013r., Zarządzeniem Nr 54/15 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.05.2015r., Zarządzeniem Nr 81/15 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.07.2015r. oraz Zarządzeniem Nr 92/15 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.08.2015r.)wprowadza się następujące zmiany: 

1.      W Rozdziale V § 10 pkt 7 - Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych realizuje zadania z zakresu - otrzymuje brzmienie:

1.      Gospodarki mieszkaniowej między innymi przydziału lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.

2.      Współpracy z zarządcami wspólnot mieszkaniowych w szczególności w zakresie finansowania remontów części wspólnych w nieruchomościach do wysokości udziału gminy oraz rozliczania zaliczek przekazywanych przez gminę na fundusz bieżący i fundusz remontowy.

3.      Umarzania lub rozkładania na raty zaległości czynszowych powyżej 5 000,00 zł za lokale komunalne.

4.      Gminnej pomocy społecznej oraz realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5.      Ustalania prawa do świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego.

6.      Ustalania prawa do świadczeń alimentacyjnych.

7.      Ustalania prawa do stypendium o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego.

8.      Ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego. 

- Gminnej służby zdrowia a w szczególności: 

9.      Potwierdzania prawa świadczeniobiorców zamieszkałych na terenie miasta i gminy do świadczeń opieki zdrowotnej.

10.  Sporządzania informacji nt. sytuacji lokalowej, kadrowej i organizacyjnej placówek służby zdrowia i opieki społecznej.

11.  Udział w sporządzaniu bilansu potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

12.  Przedstawiania propozycji w sprawie zakładania, prowadzenia i utrzymywania placówek służby zdrowia oraz opieki społecznej.

13.  Przygotowania propozycji określenia nazw placówek służby zdrowia i opieki społecznej ich siedzib, zakresu i przedmiotu świadczeń dla mieszkańców gminy.

14.  Udziału w opracowywaniu programów zdrowotnych uwzględniających potrzeby zdrowotne i stan zdrowia mieszkańców gminy.

15.  Przygotowywania i przekazywania powiatowi informacji o realizacji programów zdrowotnych.

16.  Inicjowania i udziału w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutków.

17.  Przygotowywania projektów decyzji potwierdzających prawo świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej.

18.  Przygotowywania projektów planów funduszy przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

19.  Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie funkcjonowania służby zdrowia i opieki społecznej.

20.  Przygotowywanie postępowań dotyczących przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie zamówień w zakresie określonych świadczeń zdrowotnych.

21.  Przygotowywanie konkursów na kierowników zakładów opieki zdrowotnej. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2015-11-05 10:43:11
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2015-11-05 10:47:01
Ostatnia zmiana:2015-11-05 10:47:18
Ilość wyświetleń:840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij