ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia komisji w dniu 21 października 2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr. 162.2015/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 165.2015/
5.Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 166.2015/
6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów Śródmieścia miasta Bogatynia /projekt nr 167.2015/
7.Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. za 2014 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego SP.Z.O.O za 2014 rok
9.Sprawy różne, wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica