ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam,iż dnia 23 listopada 2015r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 9 z dnia 16 września 2015r.
3.Przyjęcie protokołu Nr 10 z dnia 21 października 2015r.
4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 164.2015/
5.Sprawy różne , wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska