ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 15 z dnia 21 września 2015 roku.
3.Sprawy różne, wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali