ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 16 z dnia 18 listopada 2015 roku.
3.Przygotowanie Gminy do „Akcja Zima”
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


 
Wiceprzewodniczący Komisji

       Artur Siwak